Sức mạnh quân sự Nhật sẽ vượt Trung Quốc vào năm 2040?

Các chuyên gia quân sự nhận định, rất có thể Nhật Bản sẽ vượt Trung Quốc vươn lên trở thành cường quốc quân sự ở khu vực Châu Á vào năm 2040.

Sức mạnh quân sự Nhật sẽ vượt Trung Quốc vào năm 2040?

Shares

Shares

23 queries in 1.874 seconds.