Sức mạnh Không quân Mỹ vẫn không có đối thủ trong năm 2018

Sự trở lại của Nga hay trỗi dậy của Trung Quốc trong những năm trở lại gần đây vẫn không đủ sức hạ bệ ngôi vương trên bầu trời của Không quân Mỹ

0
1820
 Theo Kiến Thức