Sức mạnh “Cha của Các loại bom” Nga

5 năm sau khi "Mẹ của Các loại bom" Mỹ được ra đời, phía Nga đã có câu trả lời với loại "Cha của Các loại bom" có sức công phá lớn gấp... 4 lần.

Sức mạnh “Cha của Các loại bom” Nga

Shares

Shares

57 queries in 3.524 seconds.