Sự thật bất ngờ về Thủy quân Lục chiến Mỹ trước lần sinh nhật 243

Thành lập ngày 10/11/1775, Thuỷ quân Lục chiến Mỹ thực tế còn "già" hơn cả nước Mỹ khi quốc gia này phải tới ngày 4/7/1776 mới chính thức lập quốc.

SHARE