Steyr AUG: Dòng súng quân dụng phổ thông ngang hàng với AK-47

Có rất nhiều dòng súng Bullpup đã ra đời trước khẩu Steyr AUG, tuy nhiên trong số đó chỉ có mình AUG mới đạt được danh hiệu súng quân dụng phổ thông.

Theo Kiến Thức
SHARE