Sông nước Cửu Long nhìn từ cửa sổ trực thăng Mi-8

4 giờ sáng, khi màn đêm còn bao trùm khắp trời Tây Nam Bộ và người dân đang say giấc nồng, các nhân viên kỹ thuật của Trung đoàn Không quân trực thăng 917, Sư đoàn Không quân 370 đã bắt đầu công tác chuẩn bị trước ban bay.

SHARE