Solar Impulse 2 hoàn tất chuyến bay vòng quanh thế giới

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE