Soi xét khẩu tiểu liên Trung Quốc “nhái” AKM

Súng trường tấn công Type 56-2 được xem là phiên bản "nhái" khẩu AKM - phiên bản cải tiến của khẩu tiểu liên huyền thoại AK-47.

Soi xét khẩu tiểu liên Trung Quốc “nhái” AKM

Shares

Shares

58 queries in 4.959 seconds.