Soi xe địa hình ATV của bộ binh cơ giới Trung Quốc

Dù Norinco tuyên bố xe địa hình Lynx được công ty này chế tạo, nhưng nó lại có thiết kế quá

Soi xe địa hình ATV của bộ binh cơ giới Trung Quốc

Shares

Shares

25 queries in 2.503 seconds.