Soi tên lửa phòng không Việt Nam muốn mua của Ấn Độ

Tên lửa phòng không Akash mà Việt Nam muốn mua của Ấn Độ có tầm bắn 30km, trần bắn 18km.

Soi tên lửa phòng không Việt Nam muốn mua của Ấn Độ

Shares

Shares

20 queries in 1.572 seconds.