Soi hỏa lực khinh hạm đông đảo nhất Hải quân Trung Quốc

Bắt đầu gia nhập biên chế từ năm 2008, từ đó tới nay Trung Quốc liên tục triển khai đóng mới khinh hạm Type 054A với số lượng lên tới 28 chiếc.

 

 

SHARE