Soi chiến đấu cơ “cực độc” của Mỹ đem tới Biển Đông