Số tù nhân tự tử trong các nhà tù ở Texas gia tăng

0
5

Tù nhân tại một nhà tù ở Raymondville, Texas. (Hình: Paul j. Richards/AFP/Getty Images)

Báo The Dallas Morning News hôm Thứ Bảy loan tin số tù nhân trong các nhà tù ở Texas tự tử hoặc toan tính tự tử gia tăng đáng kể trong mấy năm gần đây.

Từ năm 2008 tới năm 2014, Bộ Hình Sự Texas cho biết số phạm nhân tự tử gia tăng 40%, trong khi dữ liệu của năm 2015 cũng cho thấy mức gia tăng tương tự.

Số tù nhân toan tự tử cũng có sự gia tăng, theo số liệu mà tờ The Dallas Morning News thu thập được. Số người toan tính tự tử tăng 30% trong khoang thời gian từ 2008 tới 2014, và 2015 cũng được coi là năm có thêm nhiều tù nhân dự tính kết liễu cuộc đời tù tội của mình.

Theo lời các nhà vận động cải tổ hệ thống khám đường Texas, điều đáng báo động là gần 1/3 trong số 134 tù nhân tự tử chết diễn ra trong lúc họ đang bị biệt giam hoặc bị cách ly với các bạn tù khác. Tỉ lệ này căn cứ trên một báo cáo về những vụ tự tử trong tù tại Texas từ Tháng Giêng, 2011 tới Tháng Chín, 2015.

Các nhà vận động cải tổ khám đường cho rằng những con số đáng giật mình kia cho thấy nhu cầu cấp thiết phải cải thiện chế độ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các tù nhân, và cần phải huấn luyện thêm cho các nhân viên coi tù để họ có thể nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu muốn tự tử của tù nhân dưới sự để ý của họ.

Có điều, trong khi số tù nhân tự tử và định tự tử gia tăng, số tù nhân bị giam giữ trong các khám đường ở Texas lại giảm sút.

Tính từ năm 2008 tới nay, số tù nhân trong tiểu bang đã giảm đi gần 5%, cũng vẫn theo các số liệu rút ra từ báo cáo kể trên của Bộ Hình Sự

:NV:

SHARE