Sợ Trung Quốc, Phillipines khuyên ngư dân tránh bãi cạn Scarborough

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE