Sợ Trung Quốc, Mỹ nâng cấp toàn bộ tiêm kích F-15C/D?

Đó là nhận định của mạng Sina khi Không quân Mỹ quyết định nâng cấp toàn bộ số tiêm kích F-15C/D có trong biên chế lên biến thể mới.

Sợ Trung Quốc, Mỹ nâng cấp toàn bộ tiêm kích F-15C/D?

Shares

Shares

59 queries in 4.885 seconds.