Sợ Trung Quốc, Mỹ nâng cấp toàn bộ tiêm kích F-15C/D?

0
17