Sợ Trump, cắn đứt tai bạn cùng phòng

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

43 queries in 2.579 seconds.