Sờ tận tay súng trường tấn công hiện đại nhất Việt Nam

Ở thời điểm hiện tại IWI Tavor và IWI ACE được xem là hai dòng súng trường tấn công hiện đại nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó IWI ACE bước đầu đã được sản xuất trong nước dựa theo công nghệ được chuyển giao từ Israel.

SHARE