Sơ tán 188.000 dân California vì nguy cơ vỡ đập (VOA60)

0
0

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE