Sơ tán 188.000 dân California vì nguy cơ vỡ đập (VOA60)

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE