Sợ súng B40, Philippines bọc…gỗ, giấy cho xe thiết giáp

SHARE