Số phận long đong của khẩu súng trường tấn công AK-12

Một trong những điểm yếu lớn nhất khiến số phận của súng trường tấn công AK-12 trở long đong đó là nó chỉ tương thích với 10% linh kiện của những đời súng AK trước đó

SHARE