Số lượng người biểu quyết tại quốc hội CSVN chỉ là con số dối trá

Báo VTC ngày 16 tháng 7 năm 2019 loan tin, bà Nguyễn Thị Kim ngân, chủ tịch quốc hội cộng sản Việt nam cho biết, trong kỳ họp quốc hội thứ 7 vừa qua, có nhiều đại biểu quốc hội vắng mặt, ngày vắng ít nhất không dưới 30 người, còn ngày vắng nhiều thì trên 100 người, có đoàn vắng đến 50%. Bà Ngân nói đại biểu ngoại quốc khác Việt Nam khi trong các buổi biểu quyết thì đều tìm cách có mặt.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết thêm, số đại biểu Quốc hội trong kỳ thứ 7 là quá nhiều, 500 người. Nhưng khi lấy ý kiến thì phiếu thu về quá ít, chỉ có hơn 300. Ông Giàu cho rằng sự việc trên là không ổn, những người vắng mặt không thể lấy quyền đại biểu rồi không còn nhớ nghĩa vụ của mình là gì.

Trái ngược với thông tin trên, tại trang thư viện pháp luật, tổng số các đại biểu tham gia biểu quyết luôn luôn cao, với lần thấp nhất là 429 người đồng ý, 7 người không đồng ý và 6 người không tham gia ý kiến.

Từ sự việc trên cho thấy, các thông tin kết quả về số lượng đại biểu tham gia biểu quyết của quốc hội chỉ là sự dối trá, lừa dân bằng cách làm đẹp con số. Và “cái kim” trong bọc cũng đã được chính miệng người đứng đầu Quốc hội nói ra. Sự việc trên cũng đã minh chứng rằng các đại biểu quốc hội cũng chỉ là những bù nhìn, giúp chế độ độc tài mị dân chứ không hề có tiếng nói hay quyền lực trong nghị trường. Việc họ có vắng mặt thì cũng chẳng sao, vì kết quả như thế nào đều do người đứng đầu “nặn” ra.

Theo SBTN