Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh vào tuần qua

0
25

Bảng thông báo thuê người trước cửa 1 nhà hàng.

WASHINGTON DC – Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm bớt vào tuần trước, cho thấy dấu hiệu rằng thị trường lao động vẫn đang phát triển một cách ổn định, dù nền kinh tế thế giới đang trì trệ và thị trường chứng khoán tuột dốc.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua đã giảm 16,000, xuống còn 269,000 đơn, theo như Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm. Số lượng trung bình trong 4 tuần – một chỉ số ít biến động hơn – giảm nhẹ xuống còn 281,250 đơn. Số người nhận trợ cấp thất nghiệp đã giảm 4.6%, xuống còn 2 triệu người, so với 1 năm trước.

Các hãng xưởng Hoa Kỳ có vẻ như vẫn tin chắc là nền kinh tế sẽ hồi phục, và do đó vẫn tiếp tục thuê mướn thêm công nhân. Nền kinh tế nội địa Hoa Kỳ đang chịu áp lực mạnh từ sự trì trệ của Trung Quốc, từ sự phát triển yếu ớt của châu Âu, và sự suy sụp của Brazil, Nga, và Venezuela. Giới tiêu thụ Hoa Kỳ trở thành nguồn lực sống còn cho nền kinh tế.

Các hãng bán lẻ và các nhà hàng chiếm gần 2 phần 3 số lượng việc làm tăng thêm trong tháng trước, trong khi tiền lương cũng được tăng thêm so với năm ngoái.

Chỉ số thất nghiệp hàng tuần vẫn còn thấp hơn con số 300,000 người – một cột mốc quan trọng thường đi chung với tỷ lệ tăng trưởng việc làm hàng tháng là 200,000 công việc. Tốc độ thuê mướn nhân viên trong tháng 1 vẫn còn khá chậm, khi giới chủ nhân chỉ tạo ra thêm 151,000 việc làm, giảm bớt so với 262,000 việc làm tăng thêm trong tháng 12, và 280,000 việc làm tăng thêm trong tháng 11 trước đó.

:VD:

SHARE