Sinh viên mới ra trường tố ngành giáo dục đào tạo không đúng thực tế

Tin Việt Nam –  61% sinh viên Việt Nam mới ra trường cho biết, kiến thức họ được đào tạo ở trường khác biệt hoàn toàn so với thực tế làm việc, nên nhiều sinh viên phải tự tìm hiểu thêm hoặc được công ty đào tạo lại khi đi làm.

Báo Trithucvn ngày 18 tháng 12 năm 2018 loan tin, kết quả khảo sát của tập đoàn cung cấp dịch vụ nhân sự hàng đầu Việt Nam công bố chiều ngày 18 tháng 12 cho thấy, nền giáo dục CSVN đào tạo khác biệt hoàn toàn so với thực tế làm việc.

32% sinh viên mới ra trường phải tự mình tìm hiểu thêm để làm việc, 29% được công ty đào tạo lại khi đi làm, 39% đồng ý kiến thức đào tạo không có khác biệt nhiều và có thể áp dụng được. Mức thu nhập trung bình của những sinh viên mới ra trường là từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng. 37% sinh viên có trình độ ngoại ngữ lưu loát có mức lương trên 10 triệu đồng; 95% sinh viên trình độ ngoại ngữ cơ bản có mức lương dưới 10 triệu đồng.

Với kết quả này, đa số các sinh viên mới ra trường không hài lòng với mức lương thưởng, đãi ngộ và cơ hội phát triển trong công việc hiện tại.

Theo SBTN