Siêu tên lửa Storm Shadow lần đầu xuất kích đánh IS

0
15