Siêu tăng Đức Leopard 2A7+ lần đầu tiên tới đất Trung Đông

0
8