Siêu cơ vận tải Kawasaki C-2 Nhật Bản khó “đẻ” hàng loạt

0
39