Siết chặt di trú, Trump sẽ phái thêm binh sĩ tới biên giới (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE