Seattle, thành phố Mỹ đầu tiên ở Mỹ cho Uber lập nghiệp đoàn

0
3

Một khách hàng dùng cellphone vào app Uber để yêu cầu dịch vụ đưa đón. (Hình: Getty Images/Sam Yeh)

Seattle hôm Thứ Hai trở thành thành phố của Mỹ đầu tiên cho phép tài xế của các công ty Uber và Lyft được nghiệp đoàn hóa về tinh trạng lương bổng và làm việc.

Hội đồng thành phố Seattle bỏ phiếu chấp thuận với đa số tuyệt đối 8-0, một đạo luật được xem như là trường hợp thử nghiệm về sự thay đổi của lực lượng lao động của thế kỷ thứ 21.

Các tài xế đưa đón khách được đại diện bởi các tổ chức vô vụ lợi đã được thành phố chứng thực.

Seattle dẫn đầu toàn quốc về quyền của công nhân như dần dần tăng lương tối thiểu lên đến $15/giờ và đòi hỏi giới chủ nhân phải cung cấp cho nhân viên ngày nghỉ được trả lương.

Nghị Viên Mike O’Brien nói, đạo luật này là bước kế tiếp của sự công bằng về mặt kinh tế đối với công nhân.

Ông nói đây là cách để công nhân có tiếng nói về tình trạng làm việc của họ.

Theo ông O’Brien, nhiều tài xế ở Seattle là di dân, sống lệ thuộc vào việc làm toàn thời gian nhưng một số kiếm thấp hơn mức lương tối thiểu và thiếu quyền căn bản dành cho công nhân, như quyền nghỉ bệnh và được bảo vệ tránh khỏi sự trả thù.

Uber có khoảng 400,000 tài xế trên khắp Hoa Kỳ, riêng Seattle có chừng 10,000.

Đối thủ của Uber là Lyft cũng có hằng ngàn tài xế ở Seattle nhưng không cho biết là bao nhiêu.

Ý kiến của giới chuyên gia pháp lý khá lẫn lộn về đạo luật mới này trước tòa án, gồm việc phải chăng nó vi phạm luật chống độc quyền vì cho phép các tài xế ngồi lại với nhau và tự định ra giá biểu.

:I:

SHARE