Sau ồn ào, Sen Nhi Thu tiếp tục ra mắt sản phẩm mới đậm chất Phương Đông

Sau ồn ào, Sen Nhi Thu tiếp tục ra mắt sản phẩm mới đậm chất Phương Đông

Shares

SenNhi2.jpg
SenNhi3.jpg
SenNhi4.jpg
SenNhi5.jpg
SenNhi6.jpg
SenNhi7.jpg
SenNhi8.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.