Sau Mỹ, Trung, tới lượt Nga tặng súng cho Quân đội Philippines