Sau hai tháng sinh ‘gái một con’ Dương Cẩm Lynh đã đẹp thon gọn với áo dài truyền thống

Sau hai tháng sinh ‘gái một con’ Dương Cẩm Lynh đã đẹp thon gọn với áo dài truyền thống

DuongCmLynh2.jpg
DuongCmLynh3.jpg
DuongCmLynh4.jpg
DuongCmLynh5.jpg
DuongCmLynh6.jpg
DuongCmLynh7.jpg
DuongCmLynh8.jpg
DuongCmLynh9.jpg
DuongCmLynh10.jpg
DuongCmLynh11.jpg
DuongCmLynh12.jpg
DuongCmLynh13.jpg
DuongCmLynh14.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

34 queries in 1.617 seconds.