Sau 64 xe tăng T-90S, Việt Nam sẽ mua 200 T-90MS

0
30