“Sát thủ diệt hạm” LRASM Mỹ sắp khiến Nga-Trung “hãi hùng”

0
22