Sắp có thay đổi ‘tứ trụ’ CSVN?

86
Nguyễn Phú Trọng

Trước mỗi kỳ đại hội đảng, tin tức thường lộ ra những cuộc đấu đá tranh ghế, gồm cả kéo bè kết cánh, gồm cả mua chuộc, mua phiếu khi họp đại hội đảng, bằng rất nhiều tiền.

Bộ Chính Trị đảng CSVN hay tổng bí thư nắm quyền cắt đặt, cài cắm tất cả các thành viên cấp cao trong đảng và chính phủ, gồm cả “tứ trụ”?

Truyền thông tại Việt Nam hôm 5 Tháng Chín, đưa tin ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí Thư, thay mặt Bộ Chính Trị ký ban hành “Quy Định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định 80) thay thế cho Quy Định 105 năm 2017.”

Tờ Thanh Niên khi tường thuật tin này nói rằng, quyết định mới “bổ sung nhiều quyền về quản lý cán bộ cho Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư” của đảng. Nói khác, càng ngày nhóm chóp bu của đảng CSVN muốn tranh quyền kiểm soát cả hai guồng máy đảng và nhà nước.

Tờ Thanh Niên dẫn Quyết Định 80 nói rằng: “Bộ Chính Trị sẽ chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng xem xét, bầu tổng bí thư, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương (gồm chủ nhiệm và các ủy viên); đồng thời, giới thiệu nhân sự để Quốc Hội bầu giữ chức chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch Quốc Hội.”

Về mặt hình thức thì cả cái Bộ Chính Trị, gồm gần 20 người, nhiệm kỳ năm năm vào mỗi dịp họp đại hội đảng, sẽ họp rồi “giới thiệu nhân sự” vừa nói. Nhưng trên thực tế, từ trước tới giờ, ai nào ngồi trên ghế tổng bí thư thường nắm trọn quyền lực.

Cái gọi là Bộ Chính Trị “xin ý kiến” hay tổng bí thư “xin ý kiến” thường chỉ mang tính hình thức. Nó cũng giống như các cuộc bầu cử Quốc Hội. Tất cả các “đại biểu Quốc Hội” đều đã được những kẻ chóp bu trong đảng cài cắm sẵn, tức quyết định trước ai làm “đại biểu” ở đâu. Không có chuyện ứng cử tự do. Những ứng cử viên độc lập đều bị gạt ra ngoài, thậm chí bị bỏ tù như ông Lê Trọng Hùng.

Trước mỗi kỳ đại hội đảng, tin tức thường lộ ra những cuộc đấu đá tranh ghế, gồm cả kéo bè kết cánh, gồm cả mua chuộc, mua phiếu khi họp đại hội đảng, bằng rất nhiều tiền.

Nhiều lần các thư tố cáo, cả nặc danh lẫn khai tên tuổi thật, xuất hiện trên mạng. Khi ông Nguyễn Tấn Dũng tranh ghế tổng bí thư với ông Nguyễn Phú Trọng đầu năm 2016, cuộc vật lộn này tràn ngập Internet những tin đấu đá hậu trường.

Quy Định 80 mới đưa ra “bổ sung thêm việc ‘phê duyệt quy hoạch Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư.’ Việc này chưa có trong Quy Định 105 cách đây năm năm.”

Nói khác, chuyện bầu bán, ứng cử của chế độ chỉ là một vở kịch đã được những kẻ nắm thực quyền trong đảng CSVN soạn sẵn mà cuộc họp đại hội đảng chỉ là cuộc họp hoàn toàn có tính hình thức nhằm hợp thức hóa cái kịch bản đã được quyết định trong hậu trường.

(Theo Người Việt)