Sáng kiến thời COVID: Khẩu trang bằng vỏ cà tím

Theo VOA Tiếng Việt