Sản lượng dầu Nigeria giảm 40% ở miền Nam đầy biến động

0
8
SHARE