San Jose và Santa Clara County lập kế hoạch bảo vệ di dân

0
11

Hôm Thứ Ba, các nhà lãnh đạo thành phố San Jose và Santa Clara County đề ra các biện pháp nhằm bảo vệ di dân không có giấy tờ hợp pháp khi chính quyền của tân Tổng Thống Donald Trump lên nắm quyền, tờ The Mercury News loan tin.

Các nhà lãnh đạo này cho rằng di dân là nhóm người dễ bị tổn hại nhất trước các chính sách di trú khắt khe mà chính quyền mới có thể đưa ra trong những ngày tới.

Các giới chức San Jose đã chấp thuận mở chiến dịch giáo dục di dân về quyền hạn của họ, đồng thời làm việc với các học khu để hoạch định các “kế hoạch an toàn” cho di dân, và cắt giảm những hạn chế để cho các nhà thờ có thể trở thành an toàn khu cho những di dân không có giấy tờ hợp pháp một khi có các cuộc thanh trừng di dân của chính quyền liên bang.

Tại Santa Clara County, hiện có hơn 180,000 di dân không có giấy tờ hợp pháp, đó là theo các số liệu của Viện Chính Sách Công California.

Các biện pháp đó của thành phố, do Thị Trưởng Sam Liccardo đưa ra, và được các nghị viên Raul Peralez, Sergio Jimenez, Magdalena Carrasco, và Sylvia Arenas ủng hộ, còn đề nghị thành lập một liên minh cung cấp thông tin qua các đường dây nóng, lời nhắn, và mạng xã hội để kịp thời thông báo cho di dân những biến chuyển bất ngờ.

Ngoài ra, còn có việc thiết lập “các địa điểm an toàn” bên trong những tòa nhà do thành phố quản lý, như thư viện chẳng hạn, để làm nơi cung cấp các dịch vụ che chở pháp lý miễn phí cho di dân.

Các biện pháp này được Hội Ðồng Thành Phố San Jose chấp thuận bằng tỉ số phiếu 9-1. Một mình nữ Nghị Viên Dev Davis bỏ phiếu chống, còn Nghị Viên Diệp Thế Lân thì vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu.

:NV:

SHARE