Sabeco bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với số tiền 100 triệu đồng. Lý do xử phạt do công ty không công bố thông tin theo quy định của pháp luật, hàng loạt các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, nghị quyết không được Sabeco công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.

Cùng với lý do như Sabeco, Công ty Tư vấn Thiết kế Cầu lớn – Hầm cũng bị xử phạt hành chính với số tiền 85 triệu đồng.

Ngoài ra, trong tuần qua cũng có hai trường hợp bị xử phạt hành chính với lý do báo cáo thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Trong đó, Công ty Chăn nuôi Phú Sơn bị xử phạt 50 triệu đồng và Công ty Gentraco bị xử phạt 60 triệu đồng.

Một trường hợp khác là Công ty chứng khoán SmartInvest bị xử phạt hành chính với số tiền 100 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Tổng số tiền xử phạt hành chính trong lĩnh vực tuần qua là 395 triệu đồng.

SHARE