Rùng mình với cây cầu làm bằng… xốp và cát giữa lòng Thủ đô

0
11