Rùng mình về cuộc chiến “dài vô tận” của Mỹ ở Trung Đông

Chẳng phải tự nhiên mà giới truyền thông thế giới ví von cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan, Iraq hay Syria đang dần đi theo vết xe đổ cuộc chiến tranh phi nghĩa kéo dài 20 năm mà Mỹ từng gây ra tại Việt Nam.