RPG-7, RPG-29 sẽ bất lực trước xe chiến đấu bộ binh CV9035?

0
18