Rợn người cảnh phi công bắn khỏi chiến đấu cơ đang rơi

Phóng khỏi máy bay chiến đấu là điều không một phi công nào mong muốn nhưng trong những tình huống hiểm nghèo bắt buộc họ phải thực hiện quy trình nguy hiểm này.

Rợn người cảnh phi công bắn khỏi chiến đấu cơ đang rơi

Shares

Phóng khỏi máy bay chiến đấu là điều không một phi công nào mong muốn nhưng trong những tình huống hiểm nghèo bắt buộc họ phải thực hiện quy trình nguy hiểm này.

Shares

60 queries in 5.043 seconds.