Rò rỉ khí đốt, thống đốc California tuyên bố tình trạng khẩn trương

0
3

Cơ sở dự trữ khí Aliso Canyon ở khu Porter Ranch, gần Los Angeles, nơi hằng tấn khí bị thất thoát mà phải mất hằng tháng mới ngăn chận được. (Hình: AP/Dean Musgrove)

Hơn hai tháng sau khi giếng dự trữ khí methane ở Nam California bị thất thoát vượt ngoài tầm kiểm soát, Thống Đốc Jerry Brown tuyên bố tình trạng khẩn trương.

Theo Reuters, cơ sở dự trữ ở Aliso Canyon, nằm về phía Bắc thành phố Los Angeles, đang bị thất thoát hằng ngàn kí methane mỗi giờ.

Một phân tích hồi Tháng Mười Một cho thấy, trong vòng một tháng, số lượng khí thất thoát bằng một phần tư tổng số khí gây hiệu ứng nhà kính sản xuất ở tiểu bang.

Sự rò rỉ dự trù phải mất nhiều tháng mới làm ngưng được.

Khí methane bị thoát ra ngoài là chất khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể ghi nhận được qua các camera hồng ngoại.

Thống Đốc Brown tuyên bố tình trạng khẩn trương trên toàn tiểu bang dựa theo tính chất “kéo dài và liên tục” của sự thất thoát.

Ông ra lệnh công ty Southern California Gas Co. hãy nghiên cứu đến một kế hoạch dự liệu nếu chiến lược hiện thời, gồm việc lấp chỗ khí thoát bằng bùn và xi măng, không có kết quả.

Thống đốc cũng hứa hẹn tiểu bang sẽ bảo đảm công ty gas sẽ chịu mọi chi phí giải quyết việc thất thoát chất khí chứ không được bắt người tiêu thụ phải trả.

Ngoài ra, thống đốc còn phát động sắc luật khẩn cấp áp dụng tại các cơ sở dự trữ khí đốt trên khắp tiểu bang, gồm việc thanh tra thường xuyên, kể cả việc thử nghiệm và đo lường lượng khí lưu thông trong các giếng

:NV:

SHARE