Ra mắt hồi kí ‘Tình yêu, Ngục tù và Vượt biển’

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.