Ra mắt hổ trắng Bengal ở sở thú Áo (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt