Quy định về xã hội-môi trường của Ngân hàng thế giới bị chỉ trích

0
9

Ngân hàng Thế giới, có trụ sở tại Washington, D.C.

@wikipedia

Ngày 04/08/2015, Ngân hàng Thế giới đã công bố những quy định mới về xã hội và môi trường mà 188 quốc gia thành viên phải tuân thủ để được nhận các khoản vay của định chế tài chính quốc tế này. Đối với Ngân hàng thế giới, đây là một « buớc tiến lớn » để bảo vệ môi truờng và các cộng đồng dân cư, nhưng các tổ chức phi chính phủ lại xem đây là một « bước lùi nguy hiểm ».

Theo các quy định mới, mà sắp tới đây sẽ được đưa ra thử nghiệm, những quốc gia nào xin tài trợ của Ngân hàng Thế giới đều phải bảo đảm là các cộng đồng dân cư địa phương đồng tình với dự án nào sẽ ảnh hưởng đến điều kiện sống của họ. Vào đầu tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Thế giới thú nhận là một số dự án do định chế tài chính này tài trợ đã dẫn đến việc cưỡng bức di dời người dân trong khu vực.

Cũng lần đầu tiên, Ngân hàng Thế giới yêu cầu các nước vay tín dụng của định chế này phải bảo đảm việc thực thi các quyền của người lao động, đặc biệt là quyền tự do lập hội và quyền đàm phán tập thể với chủ.

Trong quy định mới, Ngân hàng Thế giới cũng đã sửa đổi những quy định về môi trường vốn đã gây phẫn nộ cho các tổ chức xã hội dân sự vào tháng 07/2014. Vào lúc đó, định chế tài chính quốc tế này dự trù các khoản bồi thường khi có những dự án gây thiệt hại về môi trường. Theo các quy định mới, các khoản bồi thường này chỉ được đề nghị khi không còn giải pháp nào khác và trong một số trường hợp có thể bị cấm.

Trong một thông cáo chung, 19 tổ chức xã hội dân sự đã lên án việc « làm suy yếu đi » những chuẩn mực về tài trợ của Ngân hàng Thế giới. Theo bản thông cáo này, những quy định mới « sẽ làm suy yếu nhiều việc bảo vệ môi trường cũng như việc bảo vệ các cộng đồng dân cư có liên hệ, vào lúc mà Ngân hàng Thế giới muốn tham gia vào những dự án có độ rủi ro cao ».

:I:

SHARE