Quỹ An Sinh Xã Hội có nguy cơ cạn sạch vào năm 2034

0
15

Dân Biểu John Larson phát biểu khi dân cử đảng Dân Chủ ở Hạ Viện mở họp báo, công bố đạo luật Social Security 2100 Act. (Hình: Getty Images/Allison Shelley)

Cơ quan An Sinh Xã Hội hôm Thứ Tư công bố báo cáo thường niên, cho hay quỹ phúc lợi dành cho người về hưu lẫn người phế tật có thể cạn tính đến 2034, năm mà một người bây giờ đang 48 tuổi sẽ chính thức về hưu, theo tin của tạp chí Money.

Điều trên không có nghĩa là những đối tượng này lúc ấy sẽ không được lãnh đồng nào, mà có thể nhận được khoảng 79% từ tiền thuế thu được từ lực lượng lao động trẻ tuổi hơn.

Ngoại trừ được Quốc Hội can thiệp, cơ quan An Sinh Xã Hội chỉ đủ khả năng trả tiền lấy từ thuế an sinh xã hội hiện thời.

Trong khi đó tiền an sinh xã hội dành cho người khuyết tật dự trù sẽ cạn nội trong năm tới.

Để đối phó, nhiều đề nghị được đưa ra như tăng tuổi về hưu, điều chỉnh công thức tính tiền hưu, tăng thuế nơi người có thu nhập cao

:NV:

SHARE