Quốc hội Việt Nam thông qua chủ trương xây sân bay Long Thành

0
4

Dự án gây tranh cãi về vấn đề tài chính quốc gia và hiệu quả – siêu dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đã được thông qua với tỉ lệ tán thành 86,64%.

Theo báo chí nhà nước cho biết, có 428/461 đại biểu bỏ phiếu tán thành, 17 đại biểu không đồng ý và 16 người bỏ phiếu trống.

Trước đó, siêu dự án này là một trong 4 vấn đề mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (7/5). Theo đó, “Trung ương tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành; coi đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.”

Nhiều ĐBQH trong thời gian gần đây cũng lên tiếng hối thúc tiến hành dự án, tuy nhiều, các ĐBQH cũng yêu cầu tăng tính công khai, minh bạch, tính chịu trách nhiệm, phải có những giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong quá trình đầu tư. Ngăn chặn lợi ích nhóm chi phối quá trình triển khai, bảo đảm suất đầu tư, chất lượng, công nghệ và làm rõ thêm hiệu quả kinh tế.

“Những bước đi tiếp theo tôi mong Chính phủ, đặc biệt Bộ Giao thông, vận tải cố gắng đẩy mạnh hơn nữa việc minh bạch hóa, việc thu hút được ý kiến của người dân, đặc biệt chúng ta phải tìm được một tiếng nói về mặt chuyên môn xác đáng, đủ sức thuyết phục để mọi người yên lòng,” ĐBQH Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho biết.

2

Một ngày trước đó (24/06), nhằm bảo đảm tính chính xác và khách quan đối với số liệu dự toán, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ sử dụng tư vấn độc lập lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Long Thành có công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm sau khi hoàn tất ba giai đoạn vào năm 2050.

Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014), trong đó giai đoạn I là 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD), 5.000 ha đất sẽ được thu hồi cho siêu dự án này.

Cơ cấu vốn đầu tư của giai đoạn này gồm vốn ngân sách nhà nước 16.732 tỷ đồng (chiếm 14,62%), vốn ODA 29.150 tỷ đồng (chiếm 25,47%), vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước 68.567 tỷ đồng (59,91%).

Lê Kiên (VNTB)

comments

SHARE