Quốc hội Việt Nam bàn về “trà đá vỉa hè”

Theo RFA Tiếng Việt