Quốc hội New Zealand bỏ phiếu về luật kiểm soát súng đạn (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE